Runinskrifter.net

17

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråröd sandsten
Nyckelord:
sten: gråröd sandsten, sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 15′ 7.0″15° 16′ 41.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65702251469928
SWEREF99TM
xy
6568141515860
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5158606568141
GeoHash
u6dc5dmptj
GeoDNA
eaagcgcgttatttatgcaaca

Lokalisering:

Placering:
I Örebro läns museum (9270).
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Ormesta, Hageborg
Socken:
Örebro (tidigare: Almby socken)
Härad:
Örebro härad
Landskap:
Närke
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Nonsensinskrift.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten vid Ormesta, Hageborg. – 1998-01-01
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Ormsta, Hageborg. – 1998-01-01
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: