Runinskrifter.net

15

Även känd som Liljegren 1033.

Objektuppgifter:

Föremål:
Jordfast stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 12′ 15.7″15° 34′ 36.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65648271486950
SWEREF99TM
xy
6562952532939
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5329396562952
GeoHash
u6e0f3ydkw
GeoDNA
eaagcgctgggcagtccatatg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Åsby
Socken:
Stora Mellösa socken
Härad:
Askers härad
Landskap:
Närke
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Om tolkningen av anuatr se också Williams 2007:17f.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: