Runinskrifter.net

12

Även känd som L 1031.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Rödaktig granit
Nyckelord:
sten: granit, rödaktig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 12′ 44.0″15° 30′ 10.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65657181482736
SWEREF99TM
xy
6563791528716
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5287166563791
GeoHash
u6e0bg2bhm
GeoDNA
eaagcgctgggaatcagatttg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Stora Mellösa kyrka
Socken:
Stora Mellösa socken
Härad:
Askers härad
Landskap:
Närke
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Endast ett bågböjt runband, inget kors eller annan utsmyckning.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten, St Mellösa socken. I mitten av 1980-talet. –
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Stora Mellösa kyrka, exteriör. Runsten vid kyrkan, två personer. 14 juni 1952. – 1952-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: