Runinskrifter.net

11

Även känd som Liljegren 1034.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Blågrå granit
Nyckelord:
sten: blågrå granit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 9′ 51.5″15° 31′ 30.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65603741483986
SWEREF99TM
xy
6558465530030
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5300306558465
GeoHash
u6e0969152
GeoDNA
eaagcgctgggatgcgatggat

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 10′ 13.8″15° 31′ 32.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65610651484014
SWEREF99TM
xy
6559156530050
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5300506559156
GeoHash
u6e0979mjs
GeoDNA
eaagcgctgggatgcaatatcg

Lokalisering:

Placering:
Vid Hummelsta, Stora Mellösa sn.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Tälje bro, Odensbacken
Socken:
Askers socken
Härad:
Askers härad
Landskap:
Närke
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten, Hummersta, St Mellösa socken. I mitten av 1980-talet. –
CC-BY-NC
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Hummelsta by. –
PD
URI | Kringla | Källa
Hummelsta, runsten. – 1930-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Runsten. Axel Andersson – 1978-09-07
PD
URI | Kringla | Källa
Nä11 Hummelstastenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-05-15
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Nä11 Hummelstastenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-05-15
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Nä11 Hummelstastenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-05-15
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Nä11 Hummelstastenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-05-15
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Nä11 Hummelstastenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-05-15
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Odensbacken, runstenar. Bilden tagen för vykort. (Centrumkiosken, Handelsbolaget) – 1998-08-07
CC-BY-NC
URI | Kringla | Källa
Odensbacken, runstenar. Bilden tagen för vykort. (Centrumkiosken, Handelsbolaget) – 1998-08-07
CC-BY-NC
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: