Runinskrifter.net

M 6

Även känd som B 1107, L 1075.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
62° 18′ 50.5″17° 6′ 12.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
69119751567325
SWEREF99TM
xy
6910937609018
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6090186910937
GeoHash
u7h4mpym94
GeoDNA
eaagccgggatgcaaccaataa

Lokalisering:

Placering:
Målsta 3:1
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Målsta
Socken:
Tuna socken
Härad:
Medelpads västra domsagas tingslag
Landskap:
Medelpad
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Numera så gott som oläslig.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runstenen vid Målsta by. – 1945-01-01
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: