Runinskrifter.net

M 4

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
62° 18′ 44.9″17° 3′ 9.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
69117501564700
SWEREF99TM
xy
6910680606397
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6063976910680
GeoHash
u7h4kp9keb
GeoDNA
eaagccgggatgaaaaatatgc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
62° 18′ 44.9″17° 3′ 18.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
69117521564822
SWEREF99TM
xy
6910683606519
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6065196910683
GeoHash
u7h4kpeh6x
GeoDNA
eaagccgggatgaaaactaggt

Lokalisering:

Placering:
Vid kyrkan
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Attmarby
Socken:
Attmars socken
Härad:
Medelpads västra domsagas tingslag
Landskap:
Medelpad
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Runföljden ...uki placeras under Otolkade belägg i NRL, s. 303.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

A) Medelpads största runsten, B) halv runsten, båda vid Attmars kyrka. – 1945-01-01
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
M4 Attmar lilla – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-07-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
M4 Attmar lilla – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-07-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
M4 Attmar lilla – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-07-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Attmars kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-07-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Attmars kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-07-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
M4 Attmar lilla – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-07-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
M4 Attmar lilla – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-07-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
M4 Attmar lilla – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-07-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
M4 Attmar lilla – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-07-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
M4 Attmar lilla – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-07-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
M4 Attmar lilla – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-07-01
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: