Runinskrifter.net

M 2

Även känd som B 1103, L 1073.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
62° 14′ 29.7″17° 18′ 44.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
69041371578346
SWEREF99TM
xy
6903240620133
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6201336903240
GeoHash
u7h61fwrt9
GeoDNA
eaagccgggcggttctcgacca

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
62° 15′ 24.8″17° 22′ 26.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
69059181581515
SWEREF99TM
xy
6905059623278
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6232786905059
GeoHash
u7h65me2sv
GeoDNA
eaagccgggcgttatactgtta

Lokalisering:

Placering:
Vid kyrkan
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Svala
Socken:
Njurunda socken
Härad:
Medelpads östra domsagas tingslag
Landskap:
Medelpad
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: