Runinskrifter.net

M 17 †

Även känd som B 1109, L 1083, L 1084.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
62° 26′ 52.7″17° 21′ 9.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
69271831579898
SWEREF99TM
xy
6926296621397
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6213976926296
GeoHash
u7h76b7cgb
GeoDNA
eaagccgggcatattgtcttac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sköns kyrka
Socken:
Sköns socken
Härad:
Medelpads östra domsagas tingslag
Landskap:
Medelpad
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: