Runinskrifter.net

M 16

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
62° 26′ 52.5″17° 21′ 8.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
69271761579884
SWEREF99TM
xy
6926289621383
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6213836926289
GeoHash
u7h76b79mt
GeoDNA
eaagccgggcatattgtctgcg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sköns kyrka
Socken:
Sköns socken
Härad:
Medelpads östra domsagas tingslag
Landskap:
Medelpad
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sköns kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-06-30
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sköns kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-06-30
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sköns kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-06-30
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: