Runinskrifter.net

M 13

Även känd som B 1104, L 1080.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
62° 26′ 8.1″17° 9′ 42.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
69255821570066
SWEREF99TM
xy
6924573611589
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6115896924573
GeoHash
u7h5nw0c8m
GeoDNA
eaagccgggactgcagggttaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Oxsta
Socken:
Selångers socken
Härad:
Medelpads västra domsagas tingslag
Landskap:
Medelpad
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runstenen i Oxsta by. – 1945-01-01
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Nybergs gård i Oxsta. På dessa ägor står runstenen. – 1945-01-01
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
M13 Oxsta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-06-29
CC BY
URI | Kringla | Källa
M13 Oxsta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-06-29
CC BY
URI | Kringla | Källa
M13 Oxsta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-06-29
CC BY
URI | Kringla | Källa
M13 Oxsta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-06-29
CC BY
URI | Kringla | Källa
M13 Oxsta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-06-29
CC BY
URI | Kringla | Källa
M13 Oxsta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-06-29
CC BY
URI | Kringla | Källa
M13 Oxsta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-06-29
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: