Runinskrifter.net

Lp Fv1988;245

Objektuppgifter:

Föremål:
Spjutspets
Nyckelord:
spjut, spjutspets
Material:
Skiffer
Nyckelord:
sten: skiffer

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
64° 12′ 28.8″17° 29′ 36.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
71235001582000
SWEREF99TM
xy
7122564621030
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33W6210307122564
GeoHash
u7kmq0dqeq
GeoDNA
eaagccgaatctagggcgacgc

Lokalisering:

Placering:
SHM (13168:2)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Älgsjö by
Socken:
Åsele socken
Härad:
Vilhelmina och Åsele tingslag
Landskap:
Lappland
Land:
Sverige

Datering:

160–560/570 (Imer 2007)

Urnordisk; 160–570

Övriga anmärkningar:

Hittades 1896, kom till SHM 1907.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

84066E00-A31D-4016-91DF-8EA303446BB6 – Statens historiska museer; 2005-12-13
PD
URI | Kringla | Källa
CA70E9AB-749A-4A53-B4E1-63F1E18262B7 – Statens historiska museer; 2016-08-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
0B519ECC-F445-4531-91DD-56A50778FE5B – Statens historiska museer; 2016-08-01
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: