Runinskrifter.net

J Fv1959;99

Tidigare känd som J JLM.

Objektuppgifter:

Föremål:
Putsinskrift
Nyckelord:
putsinskrift
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
62° 55′ 18.5″14° 30′ 16.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
69797091433933
SWEREF99TM
xy
6976974474842
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4748426976974
GeoHash
u74mfn9fnd
GeoDNA
eaagcatgatacaaagattctt

Lokalisering:

Placering:
På det gamla korets sydmur.
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Hackås kyrka
Socken:
Hackås socken
Härad:
Jämtlands östra domsagas tingslag
Landskap:
Jämtland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: