Runinskrifter.net

IS IR;200

Även känd som L 1842.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten i form av femsidigt prisma
Nyckelord:
fragment, prisma, runsten, sten
Material:
Basalt
Nyckelord:
sten: basalt

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
63° 57′ 35.3″-17° 34′ 37.2″
UTM
UTM ZonÖstningNordning
28V3737987095085
GeoHash
ge7eb58bf4
GeoDNA
wcctaatctaaaagaaagttgc

Lokalisering:

Placering:
Þjóðminjasafn
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Núpstaðir
Sýsla:
Vestur Skaftafells sýsla
Land:
Island

Datering:

Medeltid?; 1100–1500