Runinskrifter.net

IS IR;147

Även känd som L 1848.

Objektuppgifter:

Föremål:
Sexkantigt stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Basalt
Nyckelord:
sten: basalt

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
65° 43′ 59.5″-20° 14′ 58.9″
UTM
UTM ZonÖstningNordning
27W5344087290378
GeoHash
ge9tgnqeeu
GeoDNA
wcctaaatcgaccaattataac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Höskuldsstaðir
Sókn:
Höskuldsstaðir sókn
Sýsla:
Húnavatns sýsla
Land:
Island

Datering:

1383 eller strax efter

Medeltid; c 1383