Runinskrifter.net

IS IR;126

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten i form av femsidigt prisma
Nyckelord:
prisma, runsten, sten
Material:
Basalt
Nyckelord:
sten: basalt

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
64° 33′ 41.0″-21° 54′ 55.4″
UTM
UTM ZonÖstningNordning
27W4561277159891
GeoHash
ge2rm319qj
GeoDNA
wcctaagaaccgcgtagttgct

Lokalisering:

Placering:
Þjóðminjasfan (nr. 11050).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Borg
Sókn:
Borg sókn
Sýsla:
Mýra sýsla
Land:
Island

Datering:

Medeltid; 1100–1500