Runinskrifter.net

Hs 8 †

Även känd som L 1063.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
61° 42′ 9.4″17° 21′ 36.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
68441411582267
SWEREF99TM
xy
6843315624798
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6247986843315
GeoHash
u6ur5095yb
GeoDNA
eaagctaaacattgggatgacc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
61° 43′ 34.6″17° 6′ 17.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
68464831568719
SWEREF99TM
xy
6845488611226
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6112266845488
GeoHash
u6upjhzmwm
GeoDNA
eaagctaaaacgtagtccatcc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej; Arnö, Rogsta socken.

Proveniens:

Plats:
Hudiksvalls kyrka
Socken:
Hudiksvall
Härad:
Norra Hälsinglands domsagas tingslag
Landskap:
Hälsingland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: