Runinskrifter.net

Hs 5 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
61° 22′ 44.0″16° 52′ 23.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
68075501557100
SWEREF99TM
xy
6806427600093
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6000936806427
GeoHash
u6gvpvwtvj
GeoDNA
eaagcgccctcttctccgcgca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Daglösa
Socken:
Trönö socken
Härad:
Sydöstra Hälsinglands domsagas tingslag
Landskap:
Hälsingland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: