Runinskrifter.net

Hs 20 †

Objektuppgifter:

Föremål:
4 fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
61° 49′ 41.2″16° 4′ 19.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
68571751514072
SWEREF99TM
xy
6855498556469
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5564696855498
GeoHash
u6grtxrqgs
GeoDNA
eaagcgccaccatcactcacgc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ljusdals kyrkogård
Socken:
Ljusdals socken
Härad:
Västra Hälsinglands domsagas tingslag
Landskap:
Hälsingland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Två fragment med passning.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: