Runinskrifter.net

Hs 17 †

Även känd som L 1070.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
61° 48′ 48.8″16° 34′ 8.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
68557601540280
SWEREF99TM
xy
6854409582683
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5826836854409
GeoHash
u6gz9hc60f
GeoDNA
eaagcgccccaataggacgcgg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Delsbo kyrka
Socken:
Delsbo socken
Härad:
Norra Hälsinglands domsagas tingslag
Landskap:
Hälsingland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Delsbo kyrka – Andersson, Hulda; Riksantikvarieämbetet; 1928-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Hs16 Delsbo kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1993-06-15
CC BY
URI | Kringla | Källa
Hs18 Delsbo forngård – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1993-06-15
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: