Runinskrifter.net

Hs 16

Även känd som L 1683.

Förhållanden:

Har fragment Hs 18.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
61° 48′ 48.8″16° 34′ 8.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
68557601540280
SWEREF99TM
xy
6854409582683
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5826836854409
GeoHash
u6gz9hc60f
GeoDNA
eaagcgccccaataggacgcgg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
61° 49′ 9.2″16° 33′ 39.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
68563871539841
SWEREF99TM
xy
6855030582237
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5822376855030
GeoHash
u6gz8vg745
GeoDNA
eaagcgccccaagctaccgcat

Lokalisering:

Placering:
Delsbo hembygdsgård
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Delsbo kyrka
Socken:
Delsbo socken
Härad:
Norra Hälsinglands domsagas tingslag
Landskap:
Hälsingland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Hs 16 Delsbo kyrka"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-01"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: