Runinskrifter.net

Hs 15

Även känd som L 1064.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
61° 48′ 29.0″17° 14′ 49.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
68557521576033
SWEREF99TM
xy
6854844618422
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6184226854844
GeoHash
u6ur87yczr
GeoDNA
eaagctaaacaaggcccattcc

Lokalisering:

Placering:
Hälsinglands museum, Hudiksvall.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sunnå kvarndamm
Socken:
Rogsta socken
Härad:
Norra Hälsinglands domsagas tingslag
Landskap:
Hälsingland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Hs 15 Sunnån"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1993-06-16"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: