Runinskrifter.net

Hs 13 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
61° 46′ 1.1″16° 59′ 19.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
68509001562500
SWEREF99TM
xy
6849826604954
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6049546849826
GeoHash
u6up6s6ftn
GeoDNA
eaagctaaaaatacggtatcta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hallsta och Hjortsta
Socken:
Högs socken
Härad:
Norra Hälsinglands domsagas tingslag
Landskap:
Hälsingland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: