Runinskrifter.net

Hs 1

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Gävlesandsten
Nyckelord:
sten: gävlesandsten, sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
61° 20′ 53.2″16° 26′ 5.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
68038181533708
SWEREF99TM
xy
6802407576757
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5767576802407
GeoHash
u6gtjbpddw
GeoDNA
eaagcgcccgcgtttttttagc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
61° 20′ 38.5″16° 23′ 12.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
68033391531133
SWEREF99TM
xy
6801897574189
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5741896801897
GeoHash
u6gsuzk6zt
GeoDNA
eaagcgcccgtaacccgagctc

Lokalisering:

Placering:
Kämpens hembygdsgård i Bollnäs.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vevlinge by
Socken:
Bollnäs socken
Härad:
Bollnäs domsagas tingslag
Landskap:
Hälsingland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Hs1 Bollnäs runstensfragment – Jansson, Sven B. F.; Riksantikvarieämbetet; 1943-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Hs1 Bollnäs runstensfragment – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1993-06-17
CC BY
URI | Kringla | Källa
Hs1 Bollnäs runstensfragment – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1993-06-17
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: