Runinskrifter.net

Gs 8

Även känd som L 1056.

Objektuppgifter:

Föremål:
2 fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Gråröd sandsten
Nyckelord:
sten: gråröd sandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 27′ 24.0″16° 27′ 17.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
67045001535750
SWEREF99TM
xy
6703156580019
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5800196703156
GeoHash
u6exymy18n
GeoDNA
eaagcgctcaccaatccaggaa

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 30′ 32.6″16° 28′ 11.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
67103431536528
SWEREF99TM
xy
6709006580725
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5807256709006
GeoHash
u6g8nz34f2
GeoDNA
eaagcgcctgttgccagcgagc

Lokalisering:

Placering:
I Torsåkers kyrka.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Västra Hästbo
Socken:
Torsåkers socken
Härad:
Gästriklands västra tingslag
Landskap:
Gästrikland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Torsåker kyrka. Runsignum Gs 8, Gs 7"@sv – Christofersson, Ulf, Söderholm, N L, Enqvist, Arvid"@sv; Christofersson, Ulf, Söderholm, N L, Enqvist, Arvid"@sv; 2022-02-02"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: