Runinskrifter.net

Gs 22

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Mörkröd gävlesandsten
Nyckelord:
sten: mörkröd gävlesandsten, sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 55′ 33.8″17° 1′ 32.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
67572391566194
SWEREF99TM
xy
6756248609803
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6098036756248
GeoHash
u6u4e7jxzp
GeoDNA
eaagctaagagctgccgtcacc

Lokalisering:

Placering:
SHM (19756)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Berg
Socken:
Hamrånge socken
Härad:
Gästriklands östra tingslag
Landskap:
Gästrikland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: