Runinskrifter.net

Gs 19 †

Även känd som L 1060.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd gävlesandsten
Nyckelord:
sten: röd gävlesandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 53′ 14.7″16° 42′ 54.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
67526621549407
SWEREF99TM
xy
6751466593079
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5930796751466
GeoHash
u6gfkk5wbr
GeoDNA
eaagcgcctctgaatgttcaga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ockelbo kyrka
Socken:
Ockelbo socken
Härad:
Gästriklands västra tingslag
Landskap:
Gästrikland
Land:
Sverige

Datering:

Slutet av 1000-talet

Vikingatid; 1066–1099

Övriga anmärkningar:

Rik bildframställning med motiv bl.a. ur Sigurdssagan.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten – Länsmuseet Gävleborg; Axelsson, R, Kempff, Hjalmar, Jansson, Gunnel, Andersson, H"@sv; 2022-02-02"@sv
CC BY-SA
URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: