Runinskrifter.net

Gs 16

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Rödgrå gävlesandsten
Nyckelord:
sten: rödgrå gävlesandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 36′ 32.6″16° 36′ 55.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
67215751544387
SWEREF99TM
xy
6720330588443
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5884436720330
GeoHash
u6gbf1e13f
GeoDNA
eaagcgccttgcaggactggag

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 36′ 21.4″16° 36′ 57.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
67212281544418
SWEREF99TM
xy
6719984588478
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5884786719984
GeoHash
u6gbf0grjj
GeoDNA
eaagcgccttgcagggccaccg

Lokalisering:

Placering:
I Ovansjö kyrkas sakristia.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ovansjö prästgård
Socken:
Ovansjö socken
Härad:
Gästriklands västra tingslag
Landskap:
Gästrikland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Troligen hör fragment B till samma sten som A.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: