Runinskrifter.net

GR NOR1999;8

Objektuppgifter:

Föremål:
Radband
Nyckelord:
band
Material:
Trä
Nyckelord:
trä: trä

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
64° 12′ 11.5″-50° 5′ 25.4″
UTM
UTM ZonÖstningNordning
22W5441667119973
GeoHash
fgkmhpv69p
GeoDNA
wcatccgaatcggaacacgcga

Lokalisering:

Placering:
Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk (Grønlands nationalmuseum & arkiv) (KNK 1950x1869).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
"Gården under Sandet" (64V2-III-555); Vesterbygd
Kommun:
Nuuk
Amt:
Kitaa/Vestgrønland
Land:
Grönland

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Övriga anmärkningar:

Fyndår 1994. Inskriften torde ha sammanhang med inskriften GR 84.

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: