Runinskrifter.net

GR 77

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av kniv?, sked?
Nyckelord:
fragment, kniv, sked
Material:
Trä
Nyckelord:
trä: trä

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 54′ 54.7″-46° 2′ 43.4″
UTM
UTM ZonÖstningNordning
23V4433106753794
GeoHash
ffz681qbb2
GeoDNA
wcatctccgcgagggctattga

Lokalisering:

Placering:
Nationalmuseet, København (D5/1992-2).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Narsaq 2 (Ø 17a); Østerbygd
Kommun:
Narsaq
Amt:
Kitaa/Vestgrønland
Land:
Grönland

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Övriga anmärkningar:

Den högervända o-runan kunde vara ett kortkvist-b.