Runinskrifter.net

GR 68

Objektuppgifter:

Föremål:
Platta
Nyckelord:
platta
Material:
Täljsten
Nyckelord:
sten: steatit, sten, täljsten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 51′ 32.4″-45° 11′ 32.3″
UTM
UTM ZonÖstningNordning
23V4895536747098
GeoHash
ffzf5x5cr5
GeoDNA
wcatctcctcgttcaattttct

Lokalisering:

Placering:
Nationalmuseet, København (D-23-1991-269).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Tasersuaq/Vatnahverfi (Ø 71); Østerbygd
Kommun:
Narsaq
Amt:
Kitaa/Vestgrønland
Land:
Grönland

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Bildlänkar:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Kat nr 039 Vävtyngd av sten, från Danmark – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-01-15
CC BY
URI | Kringla | Källa
Kat nr 039 Vävtyngd av sten, från Danmark – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-01-15
CC BY
URI | Kringla | Källa