Runinskrifter.net

GR 54

Objektuppgifter:

Föremål:
Sländtrissa
Nyckelord:
sländtrissa
Material:
Täljsten
Nyckelord:
sten: steatit, sten, täljsten

Lokalisering:

Placering:
Nationalmuseet, København (L15-626).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Illutalik; Østerbygd
Kommun:
Narsaq
Amt:
Kitaa/Vestgrønland
Land:
Grönland

Datering:

Medeltid; 1100–1500