Runinskrifter.net

GR 31

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av sländtrissa
Nyckelord:
fragment, sländtrissa
Material:
Täljsten
Nyckelord:
sten: steatit, sten, täljsten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
61° 8′ 41.6″-45° 36′ 59.8″
UTM
UTM ZonÖstningNordning
23V4668036779084
GeoHash
ffzecgp4b5
GeoDNA
wcatctcctaaactccttgaga

Lokalisering:

Placering:
Nationalmuseet, København (D7498,16).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Tingimiut (Ø 2); Østerbygd
Kommun:
Narsaq
Amt:
Kitaa/Vestgrønland
Land:
Grönland

Datering:

Medeltid; 1100–1500