Runinskrifter.net

G ATA351-591-2014DE

Objektuppgifter:

Föremål:
Putsinskrift
Nyckelord:
putsinskrift
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 25′ 8.5″18° 38′ 6.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63694841670015
SWEREF99TM
xy
6369871718277
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3579756366503
GeoHash
u6jq8hcdnh
GeoDNA
eaagctgtacgagaggactatt

Lokalisering:

Placering:
I tornkammaren, norra väggen.
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Ala kyrka
Socken:
Ala socken
Härad:
Kräklinge ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI: