Runinskrifter.net

G ATA351-1661-2014

Objektuppgifter:

Föremål:
Putsinskrift
Nyckelord:
putsinskrift
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 28′ 11.8″18° 18′ 14.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63743711649921
SWEREF99TM
xy
6374518698131
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3383216372907
GeoHash
u6jnbw0dej
GeoDNA
eaagctgtaagaacagggtagc

Lokalisering:

Placering:
På korets norra vägg.
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Mästerby kyrka
Socken:
Mästerby socken
Härad:
Banda ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Övriga anmärkningar:

Upptäckt 2010.

Motsvarar objekt i KMR: