Runinskrifter.net

G ATA351-1599-2014

Objektuppgifter:

Föremål:
Putsinskrift
Nyckelord:
putsinskrift
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 53′ 31.5″18° 42′ 57.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64223451672606
SWEREF99TM
xy
6422750720239
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3646006418983
GeoHash
u6m33futbu
GeoDNA
eaagctgcgtagctctaacgaa

Lokalisering:

Placering:
I korets norra innervägg.
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Halls kyrka
Socken:
Halls socken
Härad:
Forsa ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Övriga anmärkningar:

Upptäckt 2010. Första runan kan möjligen läsas o.

Motsvarar objekt i KMR: