Runinskrifter.net

G 94

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten i bildstensform
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 15′ 6.2″18° 37′ 52.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63508501670550
SWEREF99TM
xy
6351248719033
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3570886347892
GeoHash
u6jjxyqg3w
GeoDNA
eaagctgtagcctccttatcag

Lokalisering:

Placering:
SHM (15050)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Mickelgårds
Socken:
Närs socken
Härad:
Burs ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1000–1150

Vikingatid; 1000–1150

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: