Runinskrifter.net

G 91

Objektuppgifter:

Föremål:
Inskrift i murbruk
Nyckelord:
mur
Material:
Murbruk
Nyckelord:
puts: murbruk, puts

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 15′ 26.3″18° 37′ 29.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63514571670145
SWEREF99TM
xy
6351850718621
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3567316348528
GeoHash
u6jjxz6hp1
GeoDNA
eaagctgtagcctccataagtt

Lokalisering:

Placering:
I västra ingången.
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Närs kyrka
Socken:
Närs socken
Härad:
Burs ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: