Runinskrifter.net

G 83

Objektuppgifter:

Föremål:
Teckningar med rödkrita
Nyckelord:
teckning
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 18′ 46.3″18° 23′ 1.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63570631655367
SWEREF99TM
xy
6357279703780
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3424296355241
GeoHash
u6jn436xt6
GeoDNA
eaagctgtaagtggtatacaca

Lokalisering:

Placering:
§A i huvudportalen, §B i tornbågen innanför huvudportalen.
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Lojsta kyrka
Socken:
Lojsta socken
Härad:
Fardhems ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1582(?) (A)

Medeltid; c 1582

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: