Runinskrifter.net

G 69

Objektuppgifter:

Föremål:
Svagt trapetsoid gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Utseende:

Korsbeskrivning:
Stavkors av maltesertyp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 15′ 13.1″18° 12′ 39.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63500911645187
SWEREF99TM
xy
6350188693686
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3317526349067
GeoHash
u6hvwqsy9q
GeoDNA
eaagctggctccgactagccga

Lokalisering:

Placering:
Gotlands museum (C 46).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sproge kyrka
Socken:
Sproge socken
Härad:
Hablinge ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Ca. 1200

Medeltid; c 1200

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sproge kyrka"@sv – Olsson, Erik"@sv; Olsson, Erik"@sv; 2021-01-14"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: