Runinskrifter.net

G 64

Även känd som L 1778.

Objektuppgifter:

Föremål:
Målad inskrift
Nyckelord:
målad, målning
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 13′ 15.8″18° 14′ 12.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63465161646871
SWEREF99TM
xy
6346634695412
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3331586345376
GeoHash
u6hvwbz89x
GeoDNA
eaagctggctccgtttcctgga

Lokalisering:

Placering:
På långhusets södra vägg.
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Silte kyrka
Socken:
Silte socken
Härad:
Hablinge ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1400-talet – ca. 1500

Medeltid; 1400–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: