Runinskrifter.net

G 56

Objektuppgifter:

Föremål:
Målad inskrift
Nyckelord:
målad, målning
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 13′ 58.6″18° 22′ 23.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63481441655064
SWEREF99TM
xy
6348359703583
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3414486346374
GeoHash
u6jjd4fyn7
GeoDNA
eaagctgtagacggagcacctt

Lokalisering:

Placering:
Östra sidan av triumfbågens södra pelare.
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Hemse kyrka
Socken:
Hemse socken
Härad:
Hemse ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Övriga anmärkningar:

futhark

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Foto från inventeringsbok (2)"@sv – Okänd"@sv; Okänd"@sv; 2019-03-18"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: