Runinskrifter.net

G 49 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Putsinskrifter
Nyckelord:
putsinskrift
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 10′ 5.0″18° 22′ 44.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63409331655693
SWEREF99TM
xy
6341157704297
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3415266339139
GeoHash
u6jj4pphpc
GeoDNA
eaagctgtagatgaacttagtt

Lokalisering:

Placering:
I tornrummet
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Eke kyrka
Socken:
Eke socken
Härad:
Hemse ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1400-talet (eventuellt äldre) (A)

Medeltid; 1400–1499

Övriga anmärkningar:

Numera överkalkade och oläsliga.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: