Runinskrifter.net

G 48

Även känd som L 1912, L 1913.

Objektuppgifter:

Föremål:
Målning med svart färg
Nyckelord:
målad, målning
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 10′ 5.0″18° 22′ 44.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63409331655693
SWEREF99TM
xy
6341157704297
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3415266339139
GeoHash
u6jj4pphpc
GeoDNA
eaagctgtagatgaacttagtt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Eke kyrka
Socken:
Eke socken
Härad:
Hemse ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1361?

Medeltid; c 1361

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Eke kyrka"@sv – Edle, Alfred"@sv; Edle, Alfred"@sv; 2020-12-18"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: