Runinskrifter.net

G 46

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 10′ 5.0″18° 22′ 44.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63409331655693
SWEREF99TM
xy
6341157704297
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3415266339139
GeoHash
u6jj4pphpc
GeoDNA
eaagctgtagatgaacttagtt

Lokalisering:

Placering:
Gotlands museum (C 1241).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Eke kyrka
Socken:
Eke socken
Härad:
Hemse ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Ca. 1200

Medeltid; c 1200

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Eke kyrka –
©
URI | Kringla | Källa
Eke kyrka – 1916-01-01
©
URI | Kringla | Källa
Eke kyrka – 1916-01-01
©
URI | Kringla | Källa
Eke kyrka – Hamner, J. W.; Riksantikvarieämbetet; 1923-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Eke kyrka – Edle, Alfred; Riksantikvarieämbetet; 1925-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: