Runinskrifter.net

G 40

Även känd som KJ 102.

Objektuppgifter:

Föremål:
Platta
Nyckelord:
platta
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 6′ 55.2″18° 20′ 2.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63349621653183
SWEREF99TM
xy
6335158701859
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3385706333379
GeoHash
u6jhcjw2uv
GeoDNA
eaagctgtaggacagccggtta

Lokalisering:

Placering:
SHM (10970)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Roes
Socken:
Grötlingbo socken
Härad:
Grötlinge ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Första hälften av 800-talet

Vikingatid; 800–849

Övriga anmärkningar:

En hästfigur och ev. en påbörjad manniskofigur.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: