Runinskrifter.net

G 395

Objektuppgifter:

Föremål:
Målade runor
Nyckelord:
målad, målning
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 46′ 29.9″18° 53′ 43.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64097811683832
SWEREF99TM
xy
6410322731612
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3748246405603
GeoHash
u6m2tvx5es
GeoDNA
eaagctgcgttatctcctgaac

Lokalisering:

Placering:
På östra korvägen.
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Hellvi kyrka
Socken:
Hellvi socken
Härad:
Forsa ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Mitten av 1200-talet

Medeltid; 1233–1266

Övriga anmärkningar:

Upptäckt 2008. En parallellinskrift till G 291.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Hellvi kyrka"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1998-03-03"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: