Runinskrifter.net

G 394

Objektuppgifter:

Föremål:
Putsinskrift
Nyckelord:
putsinskrift
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 35′ 42.5″18° 30′ 53.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63887921662000
SWEREF99TM
xy
6389079710035
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3514626386358
GeoHash
u6jptkcgzz
GeoDNA
eaagctgtaacatatgactccc

Lokalisering:

Placering:
I långhusets sv vägg.
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Ekeby kyrka
Socken:
Ekeby socken
Härad:
Endre ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.