Runinskrifter.net

G 390

Objektuppgifter:

Föremål:
Dosformigt spänne
Nyckelord:
spänne
Material:
Metall
Nyckelord:
metall: metall

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 23′ 48.0″18° 15′ 55.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63661301647900
SWEREF99TM
xy
6366255696208
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3356786364847
GeoHash
u6hyx8srz7
GeoDNA
eaagctggcctcttgtagaccc

Lokalisering:

Placering:
SHM (13208)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Tyrvalds
Socken:
Klinte socken
Härad:
Hejde ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1000-talet

Vikingatid; 1000–1099

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – Gabriel Hildebrand, 2012-07-05, SHMM; SHMM; 2012-07-05
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Gabriel Hildebrand, 2012-07-05, SHMM; SHMM; 2012-07-05
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Gabriel Hildebrand, 2012-07-05, SHMM; SHMM; 2012-07-05
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: