Runinskrifter.net

G 386

Objektuppgifter:

Föremål:
Putsinskrift?
Nyckelord:
putsinskrift
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 27′ 56.0″18° 27′ 23.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63742291659082
SWEREF99TM
xy
6374485707291
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3474416372066
GeoHash
u6jngvr94g
GeoDNA
eaagctgtaagccctctctgat

Lokalisering:

Placering:
Uppgången till tornet.
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Viklau kyrka
Socken:
Viklau socken
Härad:
Kräklinge ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Övriga anmärkningar:

Ristningen ännu ej granskad av Runverket.

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.