Runinskrifter.net

G 381

Objektuppgifter:

Föremål:
Inskrift på stenvägg
Nyckelord:
sten, vägg
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 15′ 26.4″18° 37′ 30.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63514611670163
SWEREF99TM
xy
6351854718639
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3567496348531
GeoHash
u6jjxz6knn
GeoDNA
eaagctgtagcctccataattt

Lokalisering:

Placering:
På västra portalens vänstra sida.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Närs kyrka
Socken:
Närs socken
Härad:
Burs ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1300-talet

Medeltid; 1300–1399

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Närs kyrka"@sv – Anderson, Iwar"@sv; Anderson, Iwar"@sv; 1939-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: